پیام مدیریت

پیام مدیر عامل

با سلام خدمت تمام عزیزان دانش پژوه دنیای امروز با تمام سرعت و توان به سمت فتح قله های علمی در زمینه های مختلف در تلاش است همه ما می دانیم فردای موفق از آن کسـی است که صـاحب تکنولـوژی و علـم باشد ، هر روز شاید هر ساعت در دنیا یک کشـف جدید در زمینه های مختلف علمی معرفی و رونمـایی می شود . حال نقشی که ما در این بین بازی میکنیم چیـست ؟ آیا ما به درستی رسالتی که تاریخ ایران زمین بر دوشـمان قـرار داده اسـت را ایفا میکنیم ؟ آیا فرزنـدان فردا به وجود ما افتـخار خواهـند کرد ؟ و ما در این مسـابقه سخت سر بلنـد خواهیـم بود ؟ بیایـیـم دسـت در دسـت هـم دهیم و همتی بزرگ را سـر لوحه فعالیتهای خود کنیم و کشـور عزیزمـان را در بهترین جایگاهـهای علمی جهان قرار دهیم تا تاریخ ایران زمین به وجود ما و به تلاشهای ما همیشه ببالد و افتخار کند با امید موفقیت روز افزون شما عزیزان.